Find a Resource

Refine Your Search

Active Filters

Showing 21 results.

Chemen, laverite, lavi

 • David A. Busic

Apostola tankou yon cheminman lagras Yon lavi nan swiv Jezi pa ta dwe janm annwiyan oswa inaktif, ni ou pa dwe fè l poukont ou. Pandan n’ap chèche vin deplizanpli menm jan ak Jezi, nou dekouvri ke...

 • Book
 • Haitian Creole
 • WHDL

मार्ग सत्य जीवन : अनुग्रह की यात्रा के रूप में शिष्यता

 • डेविड ए. ब्युसिक

यीशु का अनुसरण करने वाला जीवन कभी भी उबाऊ या स्थिर नहीं होना चाहिए, न ही इसे अकेले किया जाना चाहिए | जैसे-जैसे हम अधिक से अधिक यीशु की तरह बनने की कोशिश करते हैं, हमें पता चलता है कि मसीही शिष्यता...

 • Book
 • Hindi
 • WHDL

পথই , প্রকৃত , জীবন : অনুগ্রহের যাত্রা রূপে শিষ্যত্ব

 • ডেভিড এ বুসিক

যীশু আমাদের একটি যাত্রায় আমন্ত্রণ করেন। “আইস, আমার অনুসরণ কর।” একজন প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে অভিযানে যাওয়ার জন্য এটি হল এক সরল নিমন্ত্রণ। খ্রীষ্টিয়ান জীবন একটি সঠিক বিশ্বাস অপেক্ষা অধিক কিছু। এটি...

 • Book
 • Bengali
 • WHDL

Chemin, vérité, vie: Le discuplat, un parcours de grâce

 • David A. Busic

Jamais une vie consacrée à suivre Jésus ne saurait être ennuyeuse, stagnante ni vécue dans l’isolement. Lorsque nous cherchons à ressembler toujours davantage à Jésus, le discipulat chrétien se révèle...

 • Book
 • French
 • WHDL

Ճանապարհ, Ճշմարտություն, Կյանք

 • David A. Busic

Հիսուսին հետևելու կյանքը երբեք չպետք է լինի ձանձրալի կամ լճացած և ոչ էլ միայնակ։ Քանի որ մենք ձգտում են աավելի նմանվել Հիսուսին, մենք բացահայտում ենք, որ քրիստոնեական աշակերտությունը շնորհի...

 • Book
 • Armenian
 • WHDL